certified software architect inner circle
Regelbundna digitala träffar för dig och dina kolleger
Högintressanta och superkonkreta presentationer och diskussioner omkring design och arkitektur
VILL DU VARA MED?
INTRODUKTIONtill Inner Circle KOM MED!1 år. Eller nästa träff.

Vad är Certified Software Architect Inner Circle?

varför bör du vara med?

En sammanslutning av engagerade nuvarande och tidigare deltagare i programmet Certified Software Architect Microsoft Platform.

HÖG KVALITET PÅ DISKUSSIONERNA!
Alla som är med har gått eller går igenom programmet Certified Software Architect. Detta ger en kvalitetsgaranti av ovanligt slag. Alla medlemmar har i varje fall när det gäller certifieringsprogrammet en gemensam bakgrund.
(Om du inte har tillgång till Certified Software Architect bjuder vi just nu på en ettårslicens (värde 3 100 kronor) när du ansluter dig till Inner Circle på 1 år)

Varje träff varvar presentationer med öppna diskussioner och gruppsamtal. Deltagarna lär inte bara av oss, kanske till och med mer av varandra och varandras erfarenheter.

En del deltagare är färska i certifieringsprogrammet och kanske också i yrket. Andra kan ha gått programmet så tidigt som från 2004 och framåt och har många års erfarenhet av att använda programmets och Inner Circles idéer i skarpa projekt. Detta ger en skapande och givande dynamik till alla diskussioner.

Inner Circle bygger på certifieringsprogrammet men helt inriktad på agil utveckling och de utmaningar som det medför när det gäller design och arkitektur. Hanteringen av oklara och motsägelsefulla krav, av sena ändringar, och av skadlig ’scope creep’ är ett ofta återkommande och angeläget ämne.

Ett annat återkommande ämne är design för förändring. Hur kan man utforma en produkt så att behövliga ingrepp för att tillgodose ändrade krav blir så små som möjligt. Både vi och en hel del medlemmar har tydliga idéer och råd för detta växande problem.

Bli med du också – du kommer inte att ångra dig. Du kan ansluta dig för ett år i taget eller först prova med 1 träff om 2 halvdagar med ett par dagars mellanrum.

Vad ingår?

Digitala träffar

Varje kvartal har vi en digital träff om två näraliggande halvdagar. För dessa träffar använder vi Zoom-plattformen.

Träffarna består av en blandning av interaktiva presentationer, diskussioner och gruppsamtal. I diskussionerna deltar alla deltagare och träffledarna. Gruppsamtalen sker i enskilda digitala grupprum och följs av genomgångar.

Samtliga träffar utgår från modern agil utveckling av mjukvaruprodukter där varje medlem i teamet är delansvarig för både arkitektur och design.

Bonusvideor

Som bonus ingår 17 nyproducerade videofilmer som, liksom träffarna, utgår från modern agil utveckling av mjukvaruprodukter där varje medlem i teamet är delansvarig för både arkitektur och design.

Mer specifikt utgår de från behovet att lösa problemen med ospecifika motsägelsefulla kravspecifikationer, sena ändringar och skadlig ’scope creep’.

Som medlem i Inner Circle får du löpande tillgång till dessa 17 videofilmer.

Microsoftbidrag

Inner Circle utgår från ett tydligt Microsoftperspektiv.

Detta, tillsammans med den höga nivån på i Inner Circle-medlemmar, gör att Microsoft ser dem som en viktig målgrupp. Därför ställer Microsoft ofta upp och gör speciella presentationer på Inner Circle-träffarna.

Som medlemmar i Inner Circle har vi också möjlighet att påverka vad Microsofts presentation skall handla om.

Vilka är med i Inner Circle?

Alla medlemmar i Inner Circle har antingen gått eller håller på att gå igenom Certified Software Architect Microsoft Platform (CSAMP).

Det gör att alla har en gemensam bakgrund, i varje fall vad gäller denna utbildning. Sammankomsterna präglas av intensiva diskussioner. Den gemensamma bakgrunden gör att så gott som alla inlägg är relevanta och intressanta för sammanhanget. De bidrar därför i högsta grad till träffarnas höga kvalitet.

Vi har just nu ett speciellt och förmånligt paketerbjudande för dig som inte har tillgång till CSAMP. När du ansluter dig till Inner Circle på 1 år bjuder vi dig på en 1-årslicens till ett värde av 3 100 kronor.

Konsulter

Många medlemmar är konsulter. Flera arbetar på något av de största konsultbolagen, andra på något medelstort eller litet konsultföretag. Några driver enmansföretag med sig själv som ende konsult.

Finanssektorn

Flera av medlemmarna är anställda hos finansföretag som banker och försäkringsbolag.

Industri och handel

Andra kommer från några av de större industri- och handelsföretagen.

Offentlig sektor

Flera kommer myndigheter och andra organisationer inom den offentliga sektorn.

Agenda nästa träff

1 juni och 3 juni 2021

Den här träffen har två teman.

Det första fördjupar och breddar innehållet från den första träffen. Den delen handlar om utmaningar i agil utveckling. Växlingen från gamla processer till agila har varit synnerligen framgångsrik. Men ändå inte utan utmaningar som vi måste möta om vi vill lyckas.

Standish Group publicerar sedan 1994 vartannat år sin CHAOS-rapport. 2018 klassade de endast 33 % av alla projekt som framgångsrika. Hela 19 % kommer inte ens till användning. Gartner har publicerat liknande siffror. Standish har också publicerat fem faktorer som har avgörande betydelse för projektets framgång. Vi diskuterar under träffen hur du och ditt team kan dra fördel av dem. Hur de dramatiskt kan öka chansen till framgång.

Det andra temat rör design och är en direkt fortsättning på marsträffen. Den handlade om förbättring av kravbilden. Men hur skall du utnyttja denna förbättring till att utforma en dramatiskt förbättrad produkt? En som motsvarar och överträffar organisationens behov och förväntningar. En som är lätt att över tid  anpassa till förändringar i dessa behov och förväntningar.

Tisdag 1 juni 2021
13:30 - 17:00

Avgörande utmaningar inom Agile Fem faktorer som avgör din slutprodukts framgång, brist på framgång eller totala misslyckande. De fem kort som ingår i CHAOS-rapportens ”Winning Hand”.

Den verkliga nyckeln Citat från en Scrum Master: ”How is the team expected to deliver value and therefore success, if it hasn’t determined what it is they are building?” Svaret är att det går inte. Den första uppgiften är därför att lösa detta problem och fortsätta därifrån.

Den goda mikrotjänsten Den goda mikrotjänsten har en enda verksamhetsdriven uppgift. Det enda den skall göra är att sköta den uppgiften. Kruxet är, hur skall du och ditt team välja och definiera denna uppgift?

Torsdag 3 juni 2021
13:30 - 17:00

Design av mikrotjänst Hur ger du varje mikrotjänst dess enda verksamhetsdrivna uppgift? Hur får du den att med elegans överleva alla kommande ändringar i verksamhetens behov?

Design av micro frontends Varför är micro frontends så värdefulla för teamet och därmed för verksamheten? Hur ger du varje del av en micro frontend en tydlig och verksamhetsdriven uppgift?

Serverless functions Allting blir ständigt mindre, smidigare och billigare. Azure Functions är ett bra exempel som din produkt kan dra fördel av. Om du bara ger varje Azure Function en glasklar verksamhetsdriven uppgift.

Kontakten med ’backend’ – INTRO Så gott som varje mikrotjänst måste också ha god kontakt med bakomliggande tjänster. En tjuvtitt på nästa träffs innehåll.

Gå med i Inner Circle

eller prova genom att delta i nästa träff
 
Tack för att du gick med i Inner Circle.
 

1 ÅR
INNER CIRCLE
Digitalt via Zoom
 

9 900 kronor (moms tillkommer)

Anslut mig!

OMFATTNING:
1 år från och med innevarande kvartal

BONUS 1:
1års licens på Certified Software Architect Microsoft Platform

BONUS 2:
Successiv tillgång till ett arkiv med för närvarande 17 nyinspelade videofilmer om agil design av moderna mjukvaruprodukter.

TRÄFF I
INNER CIRCLE
Digitalt via Zoom
 

2 900 kronor (moms tillkommer)

Registrera mig!

OMFATTNING:
Deltagande i träffen den 1 och 3 juni 2021

KVITTO Tack för din anslutning till Inner Circle.
Vi har skickat en bekräftelse till:
 
BEKRÄFTELSE Tack för qtt du vill vara med i Inner Circle.

Vi har skickat en bekräftelse till den mailadress du uppgav vid registreringen och kommer att kontakta dig inom kort.

Fyll i ditt namn och din mailadress.
Tryck sedan antingen 'Anslut mig!' eller 'Registrera mig!'.
Vi kontaktar dig för faktureringunderlag och en del annat praktiskt.

Fråga oss om Inner Circle

Skicka!
Sänder meddelande.....
 
Meddelande skickat.